Moudrost a síla přírody

Lidský život a moudrá příroda mají neskutečně mnoho společného.

Najděte pro sebe příklady a přirovnání situací k přírodě, které Vám pomohou se v pochopení jednoty a propojení s přírodou? Příroda je velmi silná a plná energie. Ale to jste vy také. Nejdůležitější je si uvědomit vlastní sílu.

Stejně tak jako se na obloze honí mračna, i život přináší překážky. Tak jako mraky na obloze jsou součástí přírody, tak překážky jsou součástí života.

Mrak překIMG_1569áží slunci svítit na Zemi a dodávat ji energii. Překážka či problém, který v životě řešíme, překáží našemu spokojenému a šťastnému životu.

Když přijdou mraky, přijde bouřka, prší. Když máme problém, tak jsme smutní či pláčeme, jsme rozčílení a nespokojení.

Když vítr mraky rozfouká, tak bouřka nepřijde a opět svítí slunce. To je to co Zemi a lidem dodává energii. Když řešíme potíže a najdeme řešení, tak potíž dále neexistuje. To je to, co člověku pomáhá žít život v radosti, pohodě a pozitivní náladě.

Mraků a deště je potřeba. Pršet musí, aby příroda IMG_1629dostala potřebnou vodu. Bouřka a déšť přírodě pomáhá udržet rovnováhu. Překážky, které vyřešíme, nám dodávají sebedůvěřu, zkušenosti a posouvají nás k úspěšnému životu. Rozvíjí naší osobnost. Vnitřní rovnováhu získáváme jejich překonáváním.

Příjde-li bouřka, příroda nemá strach. Po dešti se rychle probouzí do života. Naše překážky se mnohdy jeví nepřekonatelné. Strach ovlivňuje naše myšlení i jednání. Překonání překážky však dává prostor novým možnostem, příležitostem a úspěšnějšímu životu.

K20141024_164643dyž přijdou mračna, slunce se z oblohy vytratí. Neznamená to, že nad mračny nesvítí. Když přijde překážka, většínou nejsme schopni vidět cíl či najít řešení. Neznamená to, že řešení neexistuje.

Tak jak je možné přeletět mraky a dostat se do sluncem ozářeného prostoru, tak je možné překážku obejít, přelézt, podlézt, přeskočit……najít způsob jak se dostat blíže k vytouženému pohodě, spokojenosti, radosti či vytyčenému cíli.

Když je mraků málo, jen poprchává. Když je jich mnoho a vítr je nerozfouká, přijde silnější a delší bouřka. Malou překážku vyřešíme snadněji než velký problém. Ušetříme tím mnoho naší energie i svůj čas. 

Přírodá má neskutečnou sílu. Velká bouřka je většinou krátká. Každý z nás máme velkou sílu si s překážkami poradit. Každý z nás máme velký vnitřní potenciál zkrátit a zmenšovat účinek složitých období. A dospět tak ke štěstí a spokojenosti.

IMG_2516Příroda svou velkolepostí překoná každou bouřku. Zasvítí slunce. My se posouváme k životu dle vlastních představ a uskutečňování vytoužených snů, svou vnitřní sílou, výjimečností a jedinečností.

Jsme součástí přírody a příroda je všude kolem nás. Učme se jednoduše z jejích příkladů. Čerpejme sílu a moudrost, kterou nám nabízí. Získejme energii, o kterou se s námi dělí. Staňme se šťastnějšími, úspěšnějšími a spokojenějšími. Žijme jedinečný život plný radosti, smíchu a lásky. Žijme svůj život vybaveni sebedůvěrou. Žijme život dle vlasních představ.

Žijme život bez mráčků.